On-Line

Kancelaria udziela pomocy prawnej za pośrednictwem internetu.

Aby uzyskać pomoc prawną on-line:

1. Proszę wysłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. wiadomość zawierającą opis problemu prawnego, którego ma dotyczyć porada prawna lub opinia prawna.

2. Następnie proszę oczekiwać odpowiedzi na wysłaną do Kancelarii wiadomość, która zostanie udzielona w ciągu 24 godzin. Odpowiedź Kancelarii będzie zawierać termin udzielenia pomocy prawnej oraz wycenę tej usługi.

3. W przypadku akceptacji terminu i wynagrodzenia oraz dokonania wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii, pomoc prawna zostanie udzielona niezwłocznie w umówionym zakresie i terminie.

W sytuacji gdy, przedstawione zagadnienie prawne okaże się być skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym, lub jeżeli udzielenie kompletnej porady prawnej wymagało będzie przedłożenia dokumentów, Kancelaria zastrzega sobie możliwość zaproponowania udzielenia pomocy prawnej bezpośrednio, w siedzibie Kancelarii lub w miejscu wskazanym przez Klienta.