Zespół

Założycielka kancelarii, radca prawny Marzena Grzelec, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Była stypendystką Neuwaldegg Institute w Wiedniu.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w 2010 r. wpisana na listę radców prawnych pod numerem WA-7298.

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie zdobyte w pracy w renomowanych kancelariach międzynarodowych: Chadbourne&Parke LLP oraz Linklaters LLP, jak również w firmach (spółki giełdowe).
 
Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz w obsłudze podmiotów gospodarczych, a także w prawie kontraktów, w tym wszelkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki, osoby fizyczne lub inne podmioty organizacyjne.

W ramach współpracy z kancelariami prawnymi oraz spółkami brała udział w następujących najważniejszych projektach:

 • doradzanie Vattenfall Sales Poland (obecnie grupa Tauron Polska Energia S.A.) oraz RWE Polska S.A. (obecnie Innogy Polska S.A.) w postępowaniach przed Prezesem URE i przed sądami w sprawach związanych z taryfami dla energii elektrycznej oraz zwolnienia tych spółek z obowiązku taryfowego;
 • doradztwo na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. przy przygotowywaniu feasibility study projektu budowy pierwszego w Polsce terminalu importowego gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu;
 • doradzanie w jednym z pierwszych planowanych polskich projektów budowy morskiej farmy wiatrowej (off-shore);
 • doradztwo na rzecz spółki DONG Energy A/S w prowadzonych projektach budowy elektrowni wiatrowych;
 • doradzanie jednemu z największych odbiorców gazu w Polsce w sprawach związanych z zakupem gazu ziemnego;
 • doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją oraz obrotem energią elektryczną i ciepłem w różnorodnych sprawach dotyczących dostarczania energii elektrycznej i ciepła, w tym w sprawach regulacyjnych, m.in. w zakresie: umów przesyłowych i dystrybucyjnych, umów sprzedaży oraz umów przyłączeniowych, interpretacji przepisów prawnych oraz w sprawach taryfowych i koncesyjnych;
 • doradzanie inwestorom w licznych transakcjach nabywania projektów wiatrowych, zarówno działających jak i we wczesnej fazie rozwoju, w tym sporządzanie i negocjowanie umów sprzedaży udziałów w spółkach;
 • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed sądami w sprawach spornych dotyczących różnorodnych zagadnień rynku energii, w tym w sprawach przyłączenia do sieci;
 • prowadzenie negocjacji kontraktów zakupu gazu od spółek z Europy Zachodniej dla największych podmiotów krajowych oraz umów na dostawy energii elektrycznej;
 • wsparcie w projekcie budowy biogazowni i produkcji biogazu oraz produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego;
 • doradztwo w znaczących projektach M&A dotyczących nabywania aktywów zagranicznych przez spółki polskie (deal asset);
 • udział w projekcie współpracy między spółką polską i amerykańską, dotyczącej wydobycia gazu łupkowego w Polsce;
 • sporządzanie oraz negocjowanie umów o roboty budowlane, umów konsorcjum, umów dostawy, umów o współpracy, umów joint venture oraz letters of intent;
 • przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości (legal due diligence) sprzedawanych centrów handlowych.

Niezależnie od powyższych spraw, radca prawny Marzena Grzelec w ramach własnej Kancelarii prowadzi następujące przykładowe projekty:

 • doradzanie podmiotom gospodarczym w zakresie umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej, w tym poprzez TGE oraz obrotu białymi certyfikatami;
 • doradztwo w zakresie ustawy o efektywności energetycznej oraz białych certyfikatów;
 • obsługa bieżąca spółek z branży OZE eksploatujących lub budujących elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne;
 • kompleksowe wsparcie projektów budowy elektrowni fotowoltaicznych dla spółek działających w Polsce i za granicą;
 • przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości (legal due diligence) sprzedawanych centrów handlowych;
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmująca m.in. sporządzanie oraz negocjowanie umów o roboty budowlane, umów konsorcjum, umów o przeniesienie praw autorskich, umów na prace projektowe;
 • prowadzenie egzekucji wierzytelności dla przedsiębiorców.

Radca prawny Marzena Grzelec napisała następujące publikacje:

 • Praca magisterska “Regulacja rynku energetycznego w Polsce” opublikowana na stronie www.cire.pl (http://www.cire.pl/item,945,2.html);
 • artykuł “Nowe koncesje dla branży łupkowej” opublikowany w dzienniku Rzeczpospolita;
 • artykuł “Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym – nowe odnawialne źródło energii” opublikowany na stronie www.cire.pl

Ponadto Marzena Grzelec prowadzi szkolenia z zakresu prawa energetycznego, m.in. z zakresu tematyki umów na rynku gazu oraz projektów nowego Prawa Gazowego.

Posiadane umiejętności Marzena Grzelec wykorzystuje również jako menadżer projektowy, zasiadała także w Radzie Nadzorczej spółki Geofizyka Kraków S.A., należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG.